Höjt RUT-avdrag

Höjt rutavdrag från 1 juli 2019

Regeringen har beslutat att rutavdraget för personer mellan 18 och 64 år höjs från 25 000 kronor per år till högst 50 000 kronor per år. De nya reglerna kommer att gälla från den 1 juli 2019 och innebär att alla över 18 år har rätt till 50 000 kronor per år i rutavdrag.

För personer som inte fyllt 65 år vid årets början gäller följande:

  • De kan få rutavdrag med högst 25 000 kronor fram till den 30 juni 2019.
  • De kan få ytterligare 25 000 kronor i rutavdrag efter den 1 juli 2019, men högst 50 000 kronor för hela 2019.

Som tidigare är rot- och rutavdraget sammanlagt högst 50 000 kronor per person och år.

God fortsättning på det nya året!

Hej!

Vi har gjort en uppdatering på sidan som heter ”Frågor och svar” då vi fått många förfrågningar om vad som ingår i städningen! Se gärna svaren som ett riktmärke då vi alltid är öppna för förslag till ändringar!

Stefan och Vilany

Vi är igång!

Vi startade officiellt den första november!
På följande sidor kan ni läsa lite om oss och har ni frågor så ring oss gärna!

Stefan och Vilany
Lanys hem och företagsstäd KB