Häckklippning priser

Häckklippning Pris

Förutom att få en häckklippning där din häck blir fin så är pris också viktigt. Det är många faktorer som avgör hur lång tid det tar att klippa en häck, t.ex. vilken höjd, bredd och längd det är på din häck.

Du betalar ett timpris för häckklippningen och det går på löpande räkning. Vi erbjuder en flexibel pris-struktur där du enbart betalar för den hjälp du behöver. Dvs om du själv har redskapen som behövs för att klippa så är kostnaden 250 kr per timme (efter RUT-avdrag, inkl. moms) för vår tid när vi klipper med dina redskap. Men för dig som saknar t.ex. en häcksax så tillkommer det 75 kr per timme och priset landar då på 325 kr i timmen, om du även önskar bortforsling så tillkommer en kostnad för detta.

Enklast är att kontakta oss men om du vill läsa mer om vår pris-struktur kan du göra det på sidan pris. Här kan du också läsa om hur våra lösningar gör att du kan spara någon tusenlapp på häckklippningen!

 För att ge dig en bra bild på vad din kostnad kommer landa på kan du se några vanliga exempel nedan.

Häckklippning pris-exempel

Nedan är några pris-exempel beroende av måtten på häcken. Dessa exempel är för att putsa häcken (klippa årsskott).

Tid och pris är estimeringar, i 95% av fallen stämmer våra uppskattningar med den faktiska tiden det tar, med +-1 h marginal. Det som ingår i nedan exempel är från start till slut, det vill säga häckklippning samt städning. Pris är efter RUT-avdrag samt inkl. moms.

Längd: 20 m – Höjd: 1.5 m – Bredd: 1 m
Tid: 2.5 h
Pris: Egna redskap: 625 kr,
Pris – Lanys redskap: 812,50 kr

Längd: 40 m – Höjd: 1.5 m – Bredd: 1 m
Tid: 4 h
Pris: Egna redskap: 1.000 kr
Pris – Lanys redskap: 1.250 kr

Längd: 40 m – Höjd: 2 m – Bredd: 1 m
Tid: 8 h
Pris: Egna redskap: 2.000 kr,
Pris – Lanys redskap: 2.600 kr

Om du önskar bortforsling av trädgårdsavfallet så tillkommer normalt sett 300-600 kr, beroende av hur mycket avfall det blir.

Kontakta oss gärna för att få en offert!

KONTAKTA FÖR OFFERT

Faktorer som påverkar tiden för häckklippning

Tiden det tar är beroende av måtten på häcken, dvs Längd, Höjd samt Bredd. Enkelt uttryckt handlar det alltså om hur många kvadratmeter som vi ska klippa! När det kommer till att klippa toppen av häcken, vilken är den viktigaste klippningen för att få en snygg häck, så behöver vi en stege för de högre höjderna. Att klättra upp och ned på en stege innebär att det tar längre tid att klippa.

Andra faktorer som avgör är hur länge sen häcken klipptes samt tidigare klippning av häck, hur häcken har växt, tjocklek på grenar/stammar, vilken typ av häck det är eller om häcken ska kortas ned. Ytterligare faktorer är om om vi ska gallra häcken eller rensa från ogräs. Även hur omgivningen ser ut spelar roll, t.ex. en lutande backe eller ett träd som är i vägen.

Alla dessa faktorer gör det svårare att bedöma tiden det tar och därför offererar vi på löpande räkning. Fördelen med löpande räkning är ett ordentligt utförande. Om du önskar ett fast pris kan du få en offert på det, vänligen observera att det i snitt är ett dyrare pris.

Beskriv gärna din häck samt dina önskemål när du kontaktar oss!

Gallring av häck

När din häck börjar bli för tät eller vildvuxen behöver vi gallra. Gallra innebär att klippa av en del stammar från marken, vanligtvis var tredje stam. Att tunna ut häcken ger plats för nya unga skott att komma upp. Det är en metod för att föryngra häcken utan att behöva skära ned häcken helt och hållet, dvs behålla insynsskyddet.

Den vanligaste häcken att gallra är Syren-häckar. Många andra häckar behöver du inte gallra, såvida inte grenar eller stammar håller på att dö inuti häcken.

Att gallra är vanligtvis mer tidskrävande än en vanlig häckklippning. Anledning till det är vi använder en grensax för att få till bra snitt på stammarna. Dock, i vissa fall när stammar är väldigt tjocka, kan vi använda en motorsåg.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.